فیل هیث: از من بترسید !

با فیل هیث مغرور بیشتر آشنا شویم!

نظر قهرمان شش دوره اخیر درباره پنج نفر برتر مسترالمپیا سال گذشته

فیل هیث، قهرمان شش دوره از مسابقه های مسترالمپیا بیشتر از آن که بخواهد از رقیبانش بترسد. از خودش و چیزهایی که می تواند به دست بیاورد ترس دارد. هیث به گفته خودش در سن 37 سالگی هنوزم هم به نقطه اوجش نرسیده است و طرفداران و دشمنان او باید از چیزی که به میدان می آورد، بترسند.

* هیچ کدام از ۵ نفر برتر مسترالمپیای سال گذشته، در سال ٢٠١٧ درهیچ مسابقه ای شرکت نکرده است. آ یا تو نکران یک غافلگیری نیستی؟

نه

* چرا شان رودن نتوانست درسال گذشته توراشکست بدهد؟

او به اندازه کافی خوب نبود. او هیچ وقت چنین وضعیتی را ندشته است و هیچ وقت هم به این حالت نخواهد رسید. بهترین نشانه برای این، تورمسابقه هایی بود که درسال گذشته پس ازالمپیا اجرا شد و من در آنها شرکت نداشتم. اگر شان همان تهدیدی که ادعایش را می کند بود، در این مسابقه ها قهرمان می شد و مقام اول را به رامی، دکستر و ویلیام نمی باخت.اینکه گفته شوداودرسال ٢٠١۶ من راشکست داد به نوعی یک بی احترامی به این افرادهم به حساب می آید اوباید نگران شکست دادن بقیه رقیبانش مثل دکسترجکسون،بیگ رامی و ویلیام بوک باشد.

* ازسال ٢٠١۴ مردم می گویند که رامی یک روز می تواند تو را شکست بدهد، نظرت چیست؟

من رامی راهم مئل بقیه شکست می دهم؟باعضله بهتر، تقارن بهتر، تفکیک بهتروآمادگی بدنی کلی بهتر.رامی باید وزنش راکاهش بدهد، ولی مشکل اینجاست که وقتی وزن او پایین می آید، حجم عضلای و آمادگی بدنی اش ازدست می رود و به این صورت، دیگرنمی تواند باقی افراد حاضربرروی صحنه راکوچک جلوه بدهد. اینگونه به نظرمی آید که وقتی وزن او کمتر شود، در واقع نقطه قوت او هم از بین می رود ولی درهمین حال،اوهیچ وقت نمی تواند بدون کاهش وزن به بهترین حالت بدنی اش برسد.

* رقابت دربرابر تیغ افسانه ای … دکسترجکسون؟

دکسترجکسون یک قهرمان است،ولی من ازسال ٢٠٠٩ درزمانی که او عنوان قهرمانی مسترالمپیا را از دست داد، به صورت مرتب او را شکست داده ام.او ازحدود ١٠ سال پیش که من را شکست داده تا حالا دیگرنتوانسته است امتیازبیشتری ازمن بگیرد بله،اودرمسابقای بسیاربیشتری حضورداشته و بله، عنوان های قهرمانی او ازهر بدنساز حرفه ای دیگری در IFBB بیشتر هستند. ولی شما باید از خودتان بپرسید که اگرمن هم درهمه آن مسابقا شرکت می کردم، اگرمن هم اززمان اولین قهرمانی ام درمسترالمپیا درکناراوحضورداشتم، آیا او همچنان هم همین قدر عنوان قهرمانی داشت؟ من که اینطور فکر نمی کنم .

* آیا (آقای فاتح)می تواند به آرزویش برسد؟

ویلیام بوناک باید برای قهرمانی در مسترالمپیا چه کاری را انجام بدهد؟ خب،اول ازهمه اوبایدازمن عبورکند. من فکرنمی کنم چنین اتفاقی بیفتد، ولی آدم باید با خودش رو راست باشد و بداند که هر کسی که برروی صحنه قرارمی گیرد، یک عامل تهدید است. من فکر می کنم که ویلیام برای همه به جز من یک تهدید به حساب می آید. هیچ کسی نیست که بتواندبامن مقایسه شود.من یکی ازافرادی بودم که ازاوایل کار ویلیام، وقتی که هیچ کسی او را نمی شناخت متوجه پیشرفته ی او شدم و هیچ چیز بدی را درباره او نمی گویم.رقیبان من همه بدنسازانی شگفت انگیزبا اندام هایی شگفت انگیزهستند وبه این خاطربه آنها امتیاز می دهم. البته من در اینجا به خودم هم کمی افتخارمی کنم چون دلیل اینکه آنهاخودشان رابه این صورت تاسرحد توانایی هایشان می کشند، من هستم. هیچ کسی نمی تواند به چشمان من نگاه کند وبگوید من به بهترین بدن ممکن رسیده ام.گذشتش ازمن برای هیچ کسی آسان نخواهد بود.من درگذشته با بهترین شرایط آنها دست و پنجه نرم کرده و اما آنها نمی دانند که در ماه سپتامبر امسال قراراست با چه چیزی ازطرف من روبه روشوند. اگرکسی بخواهد در برابرمن رقابت کند،هیچ چیزی کمترازقهرمانی به حساب نمی آید.

منبع : وطن فیتنس

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*