نگاهی به بدنسازی به شکل یک هنر و یک علم

وقتی کمتر، بیشتر است!

هرکسی می تواند وارد یک باشگاه شود، مقداری وزنه بلند کند و در ابتدا شاهد یک رشد ابتدیی باشد. بدن ما برای پاسخ دادن به واکنش ها ساخته شده است و اگر قبل از بلند کردن آن وزنه ها هیچ محرکی نداشته باشد،واکنش نشان می دهد.این همان دوران ماه عسل باشگاهی است، که می شود گفت در آن به نوعی هرفردی بدون توجه به سبک تمرینی اش، شاهد مقداری رشد خواهد بود.

بعد از پایان این دوره، پیشرفت ها به نوعی برای همه افراد متوقف می شوند. نکته کلیدی در بدست آمدن دوباره چنین رشدی، در بدست آوردن دانش تمرینی مناسب است ومتاسفانه هم ذهن بیشتر مردم با اطلاعات نادرست پرمی شود.

وقتی که رشدهای تمرینی به بن بست می خورند، بیشترمردم هول می کنند و با افزایش نرخ تکرار تمرین و مدت زمان آن به این مشکل واکنش نشان می دهند. آنها ازبدنسازان حرفه ای که عکس ها و برنامه های تمرینی شان را به صورت ماهانه برای دنیا منتشرمی کنند، سرمشق می گیرند. چه کسی نمی خواهد از فردی که بازوهای ۵۵ سانتی متری وسینای بالای ١١٠ سانتی متری دارد نصحیت بگیرد؟ به نظر می آید کاری که آنها می کنند، برای خودشان نتیجه می دهد، مگرنه؟مشکل اصلی سرمشق گرفتن از بنسازان حرفه ای به قضیه ریکاوری برمی گردد. بنسازان حرفه ای ((از لحاظ شیمیایی بهبود یافته اند)) و ریکاوری سریعی دارند. مایک منتزرفقید هر یک مصاحبه به این نکته اشاره کرد:

((با توجه به میزان وحشتناک دروهایی که رقابت کنندگان مسابقه های بدنسازی امروز مصرف می کنند هرکسی با یک ژنتیک مناسب می تواند قهرمان شود به یاد داشته باشید که استروئیدها، هورمون رشد وبسیاری ازداروهای دیگری که این افراد مصرف می کنند به شدت می توانند توانایی آنها درریکاوری رافزایش بدهند وبه همین دلیل هم می توانند از زیرکارهایی که در غیراین صورت بدون وجه به بیش تمرینی منجرمی شد، جان(نه چندان) سالم درببرند.))

بیشتر افراد هم در مسیر همین بیش تمرینی قرارمی گیرند چون برنامه تمرینی بهترین بنسازان حرفه ای جهان را تکراربه تکرار و ست به ست اجرامی کنند. بدترازهمه هم این است که مردم سعی می کنند نرخ تکرار تمرین حرفه ای ها را هم به کاربگیرند، استفاده از یک برنامه چرخشی ٣ روز تمرین و ١ روز استراحت می تواند برای کسی که از لحاظ شیمیایی پشتیبانی می شود مناسب باشد ولی چنین برنامه ای برای یک بدنسازی طبیعی با یک برنامه غذایی معمولی می تواند منجر به یک فاجعه شود.

ممکن است که یک مربی ازاین که شاگردش به یک بن بست تمرینی خورده وشاهدرشدعضلامی بیشتری نیست احساس ناراحتی و نا امیدی کند. همچنین چنین احساسی به یک بدنساز تازه کار هم دست می دهد هر دوی اینها هم به جای امتحان کردن یک روشی جدید که درواقع می تواند برای یک بدنسازطبیعی موثرباشد،با توجه دقیق تربه مطالبی که مجله های بدنسازی منتشر می کنند، باعث عمیق ترشدن مشکل می شوند.

مربی ها وسوسه می شوند که به جای کاهش تعداد ستها و یا افزایش روزهای استراحت بین تمرین ها، شاگردشان را مجبور به اجرای تمرین های سنگین تری کنند مربی ها حس می کنند که اگر استراحت بیشتری را به شاگردن شان بدهند، یعنی آنها را تنبل بار می آورند واین راه مناسبی برای پیشرفت آنهانخواهد بود. ولی آیا شما به عنوان یک مربی حرفه ای، ارزش استراحت و ریکاوری را برای یک ورزشکاربا تغذیه طبیعی ومعمولی یاد نگرفته اید؟

شاید برای بعضی ازافراد تعجب برانگیزباشد که بدانند راه رشد یک ورزشکار طبیعی با راه وسیع و پر طرفدار ورزشکاران حرفه ای و به کار گرفتن حجم های تمرینی سنگین آنها یکی نیست.پاسخ رشدهای فراتر از دوران ماه عسل، درکاهش حجم و نرخ تکرار تمرین هاست، نه در افزایش آنها مایک منتزرهم به همین نتیجه رسیده بود وازهمان زمان هم یک فرهنگ متضاد با دانش عمومی کنونی ایجادشد که تمرکزش برروی جلسای تمرینی بود که به شکل دیوانه واری شدید هستند ولی مت زمان و نرخ تکرارکمی را دارند.منتزر علاوه بر خودش، این روش که با توجه به توانایی فرد نرخ تکراری در بین 4 تا ١۴ روز دارد را برروی بسیاری ازبدنسازان طبیعی دیگرهم اجراکرد این یعنی هر گروه عضلامی که به شکل دیوانه واری تمرین داده می شود باید 4 تا ١۴ روزبرای استراحت وریکاوری کامل وقت داشته باشد.

منتزر اعتقاد داشت که عضله نه تنها برای استراحت و ریکاوری به زمان نیاز دارد، بلکه برای رشدی بیشتر از ریکاوری ساده عضلا ها زمان می خواهد. این دوره رشد به مقدار زمانی نیاز دارد که از چیزی که بیشتر مردم فکر می کنند، بیشتر است. افرادی هم که با یک بدن طبیعی درحال دنبال کردن برنامه های حرفه ای ها هستند، جدازاین مرحله رشد، حتی به یک ریکاوری ساده هم نمی رسند.

از این به بعد به جای اینکه شعار ((هرچه بیشتر، بهتر)) را برای نرخ تکرارو مدت زمان تمرین به کارببرید، آن را برای استراحت وریکاوری استفاده کنید. اگر شما شاگردتان را ۵ بار در هفته تمرین می دهید، ببینید که با ۴ بار تمرین درهفته چه اتفاقی می افتد این مسیر خوبی برای رشد یک ورزشکارطبیعی است وزمان بیشتری راهم برای حضور درکنارخانواده فراهم می کند.استراحت کنید،لذت ببریدورشد کنید.

منبع : وطن فیتنس

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*