جلو بازو

تقویت قله بازو فقط با وزن بدن

آیا بدون هالتر و دمبل هم می توان به عضله بازو فرم داد؟ معمولاً را های بی شماری جهت تمرین عضله جلوبازو وجود ندارد. این عضله کوچک با مفصل که فقی یک سمت حرکت می کند می تواند با حرکت سنتی و معمول جلوبازو به کار گرفته شود. البته صحبت ابتدایی ما بدین معنی نیست که نمی توانید ابزارهای دیگری ...

ادامه مطلب »

پکیج آموزشی حرکات تمرینی بازو

  جلو بازو دمبل متناوب روی میز شیبدار نحوه اجرای صحیح حرکت : در حالیکه رو نیمکت شیبداری نشسته اید، با هر دست دمبلی را گرفته و کف دستها را رو به جلو حفظ کنید. در حالیکه دستها کشیده به سمت پایین است، حرکت را آغاز کنید، با خم کردن آرنج یک دست، وزنه را بالا بیاورید تا رسیدن به ...

ادامه مطلب »