پشت بازو

پکیج آموزشی حرکات تمرینی بازو

  جلو بازو دمبل متناوب روی میز شیبدار نحوه اجرای صحیح حرکت : در حالیکه رو نیمکت شیبداری نشسته اید، با هر دست دمبلی را گرفته و کف دستها را رو به جلو حفظ کنید. در حالیکه دستها کشیده به سمت پایین است، حرکت را آغاز کنید، با خم کردن آرنج یک دست، وزنه را بالا بیاورید تا رسیدن به ...

ادامه مطلب »