تمرینات کول

اسنچ دمبل

اگر به دنبال تمرین دادن عضله کول با حرکتی موثر – به غیر از حرکت مرسوم شراگز – هستید حتماً اسنچ (SNATCH) را در جدول برنامه تمرینی خود جای دهید. کارشناسان اظهار می دارند که برای تقویت عضلات کول، حرکات لیفت المپیکی همانند اسنچ و کلین وجرک انتخابی بسیار مناسب محسوب می شود. این 2 حرکت بسیار سازنده، نسخه انفجاری ...

ادامه مطلب »