برنامه تمرینی مبتدی

پشت بازوهای حیرت انگیز

هرچند گرم عضله تا حد زیادی تحت تاثیر ژنتیک قرار دارد ولی اطمینان یافتن از اینکه هر یک از بخش ها و سر های عضله به طور کامل توسعه یابد نقش تعیین کننده ای دارد بر سایز وظاهر هر عضله. عضله سه سر مثال خوبی از این مسئله است. واژه سه سر پشت بازو، به این معنی است که این ...

ادامه مطلب »

تمرینات دایره وار شدید در بدنسازی

با این جلسات تمرینی فوق کارآمد در زمانی کوتاه به نتایج چشمگیری دست یابید در یک دنیای ایده ال، همواره زمان برای تمرین وجود دارد. در چنان شرایطی ناچار نخواهید بود ساعتهای زیادی از روز را مشغله و کارهای روزمره اختصاص دهید و تنها زمان کوتاهی داشته باشید برای اینکه قبل از ناهار ،یا پس از ساعت کار،تمرین کنید. در ...

ادامه مطلب »