مکمل شناسی

ترکیب کدام مکمل ها بهتر جواب می دهد؟

ترکیب بتاآلانین وکراتین اگر می خواهید مثل قهرمانان تمرین کنید باید انرژی لازم را در اختیار عضلات خود قرار دهید. یکی از موثرترین ترکیب ها در بین مکمل های قبل از تمرین می توان به کراتین و بتاآلانین اشاره کرد. از نقطه نظر ساخت مضلات، قدرت و توان این ترکیب جز برترین ها است و مزایای فراوانی دارد. برای تازه ...

ادامه مطلب »

آگاهی از 3 اشتباه مهم در استفاده از مکمل های قبل از تمرین

امروزه استفاده از مکمل هایی موسوم به ( مکمل های قبل از تمرین) به یک جزء اساسی در برنامه هر ورزشکار تبدیل شده است و اگر این قبیل مکمل ها درست انتخاب و به صورت صحیح استفاده شود در بهبود کارآیی ورزشی تاثیرگذار خواهد بود. حال، چگونه است که بسیاری از ورزشکاران نمی توانند بهره لازم را از مکمل های ...

ادامه مطلب »