آشیو برچسب ها:اندام فیل هیث

فیل هیث: از من بترسید !

با فیل هیث مغرور بیشتر آشنا شویم! نظر قهرمان شش دوره اخیر درباره پنج نفر برتر مسترالمپیا سال گذشته فیل هیث، قهرمان شش دوره از مسابقه های مسترالمپیا بیشتر از آن که بخواهد از رقیبانش بترسد. از خودش و چیزهایی که می تواند به دست بیاورد ترس دارد. هیث به گفته خودش در سن 37 سالگی هنوزم هم به نقطه ...

ادامه مطلب »