آشیو برچسب ها:تشخیص فارماتون تقلبی

فارماتون چیست ؟

یکی از بهترین مولتی ویتامین ها که سالهاست از کشورهای خارجی وارد ایران می شود و دارای مجوز هست، فارماتون نام دارد.فارماتون بصورت کپسول عرضه می شود ویکی از راه های شناخت اصل بودن این مولتی ویتامین، اسم فارماتون می باشد که روی کپسول و شیشه آن درج شده است. شرکت مشهور فارماتون ب دلیل فرم خاصی که در این ...

ادامه مطلب »