آشیو برچسب ها:راه موفقیت بدنسازی

تماسی که زندگی ام را تغییر داد

تصمیم هایی که می توانند زندگی را عوض کنند از زبان لی هنی اگر من در طول این سال ها فقط یک چیز را یاد گرفته باشم، این است که چطور باید تصمیم درستی بگیرم. همه ما در زمان هایی از زندگی مان به تصمیم هایی برمی خوریم که عواقب آنها می توانند زندگی ما را عوض کنند. من در ...

ادامه مطلب »